ฮวงจุ้ยน้ำพุหน้าบ้าน

จัดอย่างไรให้ช่วยเสริมสิริมงคลให้คนในบ้านฮวงจุ้ยน้ำพุหน้าบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสิริมงคลให้กับบ้านได้ไม่น้อยไปกว่าฮวงจุ้ยส่วนอื่น ๆ ในบ้านเลย เพราะการตั้งน้ำพุเสริมฮวงจุ้ยหน้าบ้าน จะช่วยให้พื้นที่หน้าบ้านสวย สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน และยังช่วยเสริมโชคลาภ การงาน ความมั่นคงให้กับคนในบ้านได้อีกด้วย

ทิศที่เหมาะสำหรับตั้งน้ำพุทิศเหนือ

ตามหลักฮวงจุ้ยน้ำพุหน้าบ้าน ทิศเหนือถือเป็นทิศที่ช่วยเสริมธาตุน้ำให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จึงช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และความก้าวหน้าทิศตะวันออก น้ำพุหน้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยทางทิศตะวันออกซึ่งถือเป็นตัวแทนธาตุไม้ น้ำจากน้ำพุจึงช่วยหล่อเลี้ยงความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นการทำรากฐานของคนในบ้านให้มั่นคง และมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์

ตำแหน่งน้ำพุหน้าบ้านผิดหลักฮวงจุ้ย

ห้ามตั้งน้ำพุไว้ทางทิศธาตุไฟอย่างทิศใต้โดยเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นการนำน้ำไปดับไฟ ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยไม่เจริญก้าวหน้านั่นเองห้ามตั้งน้ำพุทางทิศตะวันตก เพราะน้ำพุจะสะท้อนแสงยามบ่ายเข้าบ้าน ทำให้ภายในบ้านร้อนมากขึ้น ส่งผลให้คนในบ้านไม่มีความสุข อาจเกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์ของคนในบ้านได้